top of page
  • Foto van schrijverHarma

Zeg, weet jij wel hoe leuk je bent?

Deze vraag kan lastig voor je zijn en misschien weet je niet zeker wat je zal gaan zeggen. Misschien voel jij je onzeker, ben je verlegen of voel jij niet begrepen. Wat zeg je dan? Wat nou als jij jezelf ziet als minderwaardig en een laag zelfbeeld hebt? Luister jij naar je negatieve gedachten en neem jij die voor waarheid aan? Wat je aandacht geeft groeit. Misschien ben je gepest of word je nog steeds gepest. Dat kan ervoor zorgen dat je ervaart dat je er niet toe doet in de mate waarin je er wel zou willen toe doen. Misschien hoor je er niet bij op de manier waarop je er graag bij had willen horen.


Wie mag jij zijn? Wie ben jij? Zoek jij je bevestiging bij anderen, of ben je bang niet aan de verwachtingen van anderen en de maatschappij te kunnen voldoen? Dit zijn zomaar wat vragen. Worstelen met je zelfbeeld is typerend voor onze cultuur en wordt overschaduwd door schaamte, jezelf klein houden en dat geloven.

Een negatief zelfbeeld maakt een leven onnodig zwaar en ingewikkeld. We leven in een tijd waarin je stevig op je eigen grond moet staan. 75% van de mensen worstelt wel eens met zijn zelfbeeld. Dat zijn er veel. Het grootste deel is vrouw. Zelfbeeld moet je niet verwarren met je spiegelbeeld, dat is wat anders. Het ontstaat op het moment dat je ter wereld komt en wordt beïnvloed door de relaties, de omgeving, en de manier waarop jij reageert op jouw omgeving. Je kan niet bestaan zonder de ander, en de ander kan niet bestaan zonder jou. Verschillen tussen mensen maakt dat we een eigen zelfbeeld en identiteit hebben.

Overtuigingen in je zelfbeeld zitten diep vanbinnen. Een zelfbeeld kan, op grond van ervaringen, positief, negatief of gemengd zijn. Het is goed om ons te realiseren dat een positief en een negatief zelfbeeld niet goed of fout hoeft te zijn. Het heeft te maken met invloeden die lastig kunnen zijn om te veranderen maar niet onmogelijk.


Feiten en omstandigheden geven ons een eigen levensverhaal en bepalen voor een klein stukje wie je bent. De persoonlijke ontwikkeling en de individuele werkelijkheid, hoe iemand de wereld beleeft, telt ook mee. Je Psychologische vermogens wat betreft identiteit en zelfbeeld worden opgebouwd en gevormd in de eerste 12 levensjaren. De meeste ouders willen hun kind gelukkig maken. Niet alle ouders hebben het vermogen alle liefde en aandacht aan het kind te geven. Het zou kunnen dat ouders tekorten hebben gehad of schade in hun leven hebben opgelopen. Wanneer er in de kinderjaren niet met voldoende aandacht op je behoeftes gereageerd werd, dan is de kans groot dat je je hebt aangeleerd dat je liefde en aandacht moet verdienen. Wanneer deze aandacht of zorg afwezig of onvoorspelbaar is, leer je dat je niet de moeite waard bent. Zo wordt ook het beeld dat je van anderen hebt bepaald. Wanneer jouw behoeftes met liefde beantwoord werden, is de ander te vertrouwen, beschikbaar en open naar jou toe. Werden jouw behoeftes niet beantwoord dan kunnen andere personen onbetrouwbaar, afstandelijk en als afwijzend ervaren worden. Vanaf een leeftijd van ongeveer zes jaar worden vriendschappen en ervaringen met leeftijds- en klasgenoten belangrijk. Inmiddels worden Je gedachten en wat je doet sterk bepaald door wat ouders, verzorgers, leraren en vriendjes zeggen en doen. ‘Maar ook door wat ze ‘niet’ zeggen, en ‘niet’ doen. Schaamte begint al op jonge leeftijd in de relatie met je broertjes en zusjes, en je plek in de kinderrij maar ook op school. ‘Ik’ is vaak het eerste woordje dat kinderen leren schrijven. Hun ontwikkeling wordt bijgehouden met toetsen en testen, en vergeleken met een gemiddelde score. Zit je daarboven of eronder dat krijg je extra hulp en word je apart genomen. Daar ontstaat al een rangschikking, en competitie met elkaar. Voor veel mensen was vroeger de gymles op school een negatieve ervaring als er zelf teams of groepjes gekozen werden. De populaire kinderen eerst, de zwakkeren blijven over en worden altijd als laatste gekozen. Het gebeurt nog steeds, ook al weten we nu dat dat als kwetsend en schadelijk ervaren wordt. De resultaten zie je pas later in je leven. Als je volwassen bent wordt vaak duidelijk wat je geleerd of gemist hebt en welke vermogens meer of minder in ons ontwikkeld zijn. Het is een feit dat iedereen een probleem heeft.


We zijn veel meer op onszelf gericht geraakt i.p.v. op relaties. We raken soms ergens misleid en geblokkeerd in ons leven. Als volwassene ligt de oplossing bij onszelf en niet bij anderen of in omstandigheden. Bepaalde gebeurtenissen kunnen ons flink raken. De gedachte en betekenis die jij eraan geeft roepen een gevoel op. Die betekenis kun je veranderen. Het is te leren hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven, om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen. Bij contextueel coachen kijken we vooral naar waar je de gedachte hebt geleerd, daarna pas na de gebeurtenis. De manieren waarop we reageren op de omstandigheden kan in één zelfde situatie voor jou en voor iemand anders, totaal anders zijn. Gedrag roept gedrag op. Wanneer iemand ervoor kiest om anders te reageren gaat dit ook ander gedrag oproepen.


Ben jij je bewust van je gedrag? Hoe komt het dat je zo reageert en doet zoals je doet? Waar komt dat vandaan? En wat is ieders verantwoordelijkheid?

Mensen hebben elkaar nodig om mens te kunnen zijn. De invloed van hoe je bent, wie je bent, hoe je bent geworden of hoe je zelfbeeld is, heeft impact op je manier van leven in relaties. Iedereen wil van betekenis zijn. Een goed zelfbeeld zou een mooie vrucht moeten zijn van relaties. Er kunnen ook zure vruchten ontstaan. Er zijn ook mensen die niet goed in staat zijn anderen te ontmoeten. Ze kunnen zichzelf afzonderen, opsluiten, in een isolement terecht komen of eenzaam worden. Zo mis je je doel. Je doel is leven in relatie. Trauma’s en onrecht kunnen de zingeving roven. Coaching kan een hulpmiddel zijn om iemands zelfbeeld te verbeteren. Coachen met respect voor de verschillen die er zijn. In de verschillen liggen mooie kansen. We zijn niet perfect maar iedereen mag aardig zijn voor zichzelf en mag leren van zichzelf te houden. Groeien is niet groter worden, maar bewustwording van jezelf. Wat je als kind overkomt heb je niet in de hand. Als volwassene mag je een eigen keuze maken, hoe je met de situatie omgaat. Je hebt eigen verantwoordelijkheid voor de zin van je bestaan. De ene mens is de ander niet. Laten we elkaar ontmoeten, en van elkaar proberen te begrijpen waarom we reageren zoals we reageren. Laten we met elkaar in verbinding gaan en elkaar zichtbaar maken en onze communicatie naar elkaar aanpassen. Het is mooi als we elkaar kunnen vertrouwen en dat we ons zelfvertrouwen kunnen vergroten, waar we ook vandaan komen, waar we nu ook zijn. Terugkijkend naar waar we vandaan komen zijn we allemaal gelijk. Ik wens je toe dat jij je onzekerheid mag overwinnen. Je bent leuker dan je denkt.


Harma

Kommentare


bottom of page