top of page

Relatie coaching

Recht doen aan jezelf en je relatie

Relaties zijn belangrijk in het leven van ons allemaal. Een van de grote uitdagingen in een relatie is bij elkaar blijven. Je hoeft geen grote problemen te hebben om te werken aan jullie relatie. Sommige relaties zijn in staat er zelf uit te komen, vaak lukt dat ook niet. Het is niet iets om je voor te schamen. Het is gewoon een goede reden om hulp te zoeken. Hoe staat het ervoor met jullie relatie?

Wat voor invloed heb je op elkaar?

Voel jij je soms niet helemaal begrepen?

Praten jullie wel, maar begrijpen jullie elkaar niet?

Verwijten jullie elkaar van alles?

Voel jij je alleen staan in je huwelijk?

Komen verwachtingen niet uit en ben je vaak teleurgesteld?

Zoek je naar meer verdieping?

Willen jullie werken aan een betere band?

Verlang je naar meer vertrouwen, verbinding en samenwerken?  Herstel heeft tijd nodig. Het samen groeien vraagt tijd met, en tijd voor elkaar. Bewustwording is het begin van verandering.

De 'Dans'

Stijldansen en ijsdansen vind ik prachtig om naar te kijken.

Zo’n ‘Dans’ vertoont overeenkomsten met een relatie. Als er gedanst wordt zie je hoe een koppel met elkaar omgaan en de stappen die ze samen zetten en welke passen ze met hun partner maken. De ene dans is vrij simpel en makkelijk te leren, de andere is lastig en daar heb je soms wat meer inzicht, oefening en uithoudingsvermogen voor nodig. Een dans bestaat uit patronen. Je leert samen zo'n patroon aan. Dan neem je beide tegenovergestelde stappen waardoor een dans ontstaat. Dit gebeurt ook met gedrags- en ruziepatronen. Het kan een 'dans' worden waardoor je wordt meegesleept.

Door te kijken naar ieders aandeel in die ‘dans’, naar de oorsprong van het gedrag, en naar emoties, kunnen we elkaar beter gaan begrijpen. We oefenen om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt, in plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen.

Zo krijgen ze de verbondenheid weer terug.

Aandacht voor elkaar

Contextuelecoaching is wat voor jullie als je ernaar verlangt om samen te groeien, dat je (weer) kan bouwen op de ander, waar je elkaar kan versterken, weten én voelen wat de ander nodig heeft en elkaar (nog) beter leert begrijpen.

Ik geloof dat iedereen het recht heeft zichtbaar te zijn met datgene wat die in de wereld wil brengen.

Je mag allebei zijn wie je bent

Ik heb ontdekt dat je jezelf meeneemt in relaties. We zijn nooit uitgeleerd over onszelf en elkaar. Je leert elkaar (nog) beter te begrijpen. 

Mijn wens voor jullie is, dat jullie met relatie coaching leren om weer met elkaar te delen. Dat heeft een helende werking zowel voor jullie beiden als partners, maar ook naar jullie kinderen toe en naar jullie omgeving. We gaan werken aan verandering en vernieuwing door open met elkaar spreken, samen bewust worden en daarna kijken we naar mogelijkheden.

Samen groeien, is samenblijven

We kijken wat ieders aandeel is. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. We kijken ook naar de balans tussen geven en ontvangen. Heb je elkaar daarin gezien? Door meer zichtbaar te worden, krijg je meer diepgang in gesprekken en kun je meer afstemmen op elkaars behoeften. We kijken hoe we om kunnen gaan met verwijten. We gaan het hebben over grenzen die je soms moet stellen en hoe je elkaar kunt steunen bij emoties. Je ziet beter wat je doet, en wat de ander doet. Het fundament van de relatie wordt verstevigd.

We oefenen om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt.

Je hebt 2 mensen nodig om samen te zijn

Willen jullie echt investeren in je relatie, die verdiepen, sterker maken en elkaar blijven zien als partner?  Willen jullie de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, voor jullie relatie en evt. voor de nieuwe generatie? Zo ja, er samen over in gesprek is al winst! Maak dan 'tijd met' en 'tijd voor elkaar'. Je laat zo aan elkaar weten dat je serieus bent. Door te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we er samen uit komen en wil ik als relatiecoach met jullie meedenken. Het geeft/brengt meer verdieping en verbinding. Een voorwaarde is wel dat jullie er 'samen' aan willen werken. Dan zijn resultaten haalbaar. 

Plan hier jullie gesprek in.

De duur van het coachtraject is totdat jullie zelf weer verder kunnen. Coaching, evt. in de avond en op een zaterdag, kan in overleg met elkaar. Neem contact op voor de mogelijkheden. Ik zie jullie graag. 

bottom of page