top of page

Privacyverklaring.

Coaching

 

Als Coach sta ik voor open- en eerlijkheid, óók over jouw privacy. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verwerk en voor welk doel ik ze gebruik. Lees daarom deze privacyverklaring maar even rustig en goed door.

 

Waymaker slaat naam, en e-mailadres op om te kunnen reageren wanneer jij contact hebt opgenomen of een reactie hebt achtergelaten. De gegevens die je op deze wijze verstrekt, worden niet langer bewaard dan nodig. Heb je hier vragen over of wil je gegevens laten aanpassen of verwijderen dan kun je contact opnemen door een mail te sturen naar: waymaker@ziggo.nl

 

Voor een goede hulpverlening is het noodzakelijk dat ik, als jou behandelende coach, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

 

Je dossier bevat onder meer: het intake-formulier met je persoonlijke gegevens, de door jouw ondertekende behandelovereenkomst, korte verslaglegging van de gesprekken, een genogram en reflectieverslagen over het verloop van de coaching.

Ik heb als enige toegang tot de gegevens van jouw gespreksverslagen. Ook worden hierin gegevens opgenomen die evt. voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverleners of bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

 

voor- en achternaam

geboortedatum

adresgegevens

telefoonnummer

e-mailadres

 

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Om telefonisch en/of per e-mail contact op te kunnen nemen met jou.

Je te informeren over wijzigingen in mijn diensten of praktijk.

Om een factuur te kunnen sturen.

Om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,

  • en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw verslagen kunnen verder evt. voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Als er sprake is van een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale supervisie bijeenkomsten.

 

Als je wilt, kun je inzage krijgen in je persoonlijke gegevens. Je mag ze laten corrigeren of verwijderen. Stuur dan een mail naar waymaker@ziggo.nl  Ik zal zo snel mogelijk, in elk geval binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om jou doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee je de website bezoekt. Er zijn essentiële, marketing, functionele en analytische cookies.

Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar op www.aboutcookie.org.

 

Als je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, of contact met mij wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Naam: Harma Haan-Koning

Bedrijf: Waymaker

Adres: Magnesiumlaan 5

Postcode: 9743TA Groningen

Land: Nederland

KVK: 88627497

Telefoon: 06-19434629

E-mailadres: waymaker@ziggo.nl

 

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je daarom iedere keer deze privacyverklaring te lezen als je gebruik maakt van de website Waymaker, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op januari 2024.

Groningen.

400JpgdpiLogo.jpg
bottom of page