top of page

Werken aan Relaties

Recht doen aan jezelf en je relaties

In ons leven gaan we verschillende relaties aan. Niet alleen met je ouders, partner of kinderen maar ook met een schoonfamilie, buren, vrienden, docenten, werkgever en collega's. Elke relatie is hard werken in deze tijd waarin we leven. In een familie, huwelijk en/of gezin loopt niet alles vanzelfsprekend en die zijn niet altijd eenvoudig. Naast adoptie- en pleeggezinnen zijn er tegenwoordig ook veel samengestelde gezinnen. De relatie met je werkgever en collega kunnen als onprettig ervaren worden. Soms komen er problemen voor, ontstaan er conflicten of is er sprake van pesten. Dat kan veel impact hebben. Relaties kunnen te maken hebben met gelijkwaardigheid, verwachtingen of een zakelijke overeenkomst. Een van de grootste uitdagingen in een relatie is er plezier aan beleven, ze onderhouden en bij elkaar blijven. Je hoeft geen grote problemen te hebben om te werken je relaties. Sommige relaties zijn in staat er zelf uit te komen, vaak lukt dat ook niet. Het is niet iets om je voor te schamen. Het is gewoon een goede reden om hulp te zoeken. Hoe staat het ervoor met jouw relaties?

Wat voor invloed heb je op elkaar?

Praten jullie wel, maar begrijpen jullie elkaar niet?

Verwijten jullie elkaar van alles?

Voel jij je alleen staan?

Komen verwachtingen niet uit en ben je vaak teleurgesteld?

Zoek je naar meer verdieping?

Wil je werken aan een betere band?

Verlang je naar meer vertrouwen, verbinding en samenwerken?

Een betere relaties vraagt tijd met, en tijd voor elkaar.

Bewustwording is het begin van verandering.

Aandacht voor elkaar

Mensen worden ouder, kunnen fases doormaken in het leven, groeien als persoon en veranderen. Persoonlijke groei als mens is gezond en dat heeft als gevolg dat men anders tegen relaties aankijkt. Relaties veranderen doordat personen veranderen. Relaties kunnen ons vreugde en verdriet bezorgen. Vaak blijken ze ook anders te zijn en te gaan dan we graag zouden willen. Dat kan een van de grootste ergernissen zijn die we in ons dagelijks leven ervaren. Blijf er niet mee rondlopen. Er liggen kansen voor coaching om te werken aan relaties. Om inzicht te krijgen in de patronen die een fijn samenzijn in de weg kunnen staan. Als contextueel coach help ik je verder te kijken dan jezelf kan. Ik geloof dat iedereen het recht heeft zichtbaar te zijn met datgene wat die in de wereld wil brengen.

Je mag weten wie je bent

We zijn nooit uitgeleerd over onszelf en elkaar. Mijn wens is, dat je jezelf en de ander beter leert te begrijpen en leert om weer met elkaar te delen. Dat heeft een helende werking. We gaan werken aan verandering en vernieuwing door open met elkaar te spreken, samen bewust worden en daarna kijken we naar mogelijkheden. We kijken wat ieders aandeel is. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. We kijken ook naar de balans tussen geven en ontvangen. Heb je elkaar daarin gezien? Door meer zichtbaar te worden, krijg je meer diepgang in gesprekken en kun je meer afstemmen op elkaars behoeften. We kijken hoe we om kunnen gaan met verwijten. We gaan het hebben over grenzen die je soms moet stellen en hoe je elkaar kunt steunen bij emoties. Je ziet beter wat je doet, en wat de ander doet. Het fundament van relaties wordt verstevigd.

Alles wat je begrijpt daar kun je mee verder

Het is een groot verdriet als je het samen in je huwelijk niet meer redt. Vaak zijn er nog mogelijkheden om een doorstart te maken. Als er kansen zijn, benut ze dan! Als het echt niet meer wil is er hulp en ondersteuning mogelijk om verantwoord te scheiden. Iedereen gaat op zijn eigen manier met verdriet om, dat heeft te maken met je karakter en met de manier waarop je opgegroeid bent. Dit kan door de ander nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd worden. Een coachtraject is waardevol om samen aan te gaan want je hebt elkaar hierbij nodig. Bij een scheiding komt rouw kijken. Je kunt pas iets verlaten als je eerst bent aangekomen bij de pijn van je verlies. Neem het verlies in conflicten serieus en maak vandaaruit opnieuw verbinding. Elkaar loslaten gaat niet als je ouders bent van kinderen. In een coachtraject werken we met aandacht voor wederzijdse erkenning en herstel van vertrouwen. Een andere verbinding aangaan doet recht aan de kinderen als die er zijn én aan de nieuwe situatie. 
Plan hier een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Het eerste kennismakings- en oriënterend gesprek is bij mij altijd gratis en duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunnen we voelen of het klikt tussen ons. Dit is belangrijk voor een goed verloop van het coachingstraject. Het verplicht jullie tot niets. 

bottom of page